„Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się.”


Naszym celem było stworzenie spokojnego miejsca - Domu Seniora POD JEDNYM DACHEM . W opiekę nad Naszymi Seniorami wkładamy całe nasze serca.

NAPISZ DO NAS

Zapraszamy


do nowo otwartego domu seniora POD JEDNYM DACHEM. Posiadamy jeszcze wolne miejsca dla Naszych Podopiecznych. Pod numerem tel.: +48 724 764 184 udzielamy wszelkich informacji oraz umawiamy Seniorów i ich Rodziny na oprowadzanie po naszym domu.

O nas

Dom Seniora POD JEDNYM DACHEM jest placówką całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych lub wymagających opieki. Nowo wybudowany obiekt, posiadający powierzchnię 400 m2 przeznaczony jest dla 16 osób. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszego komfortu życia Seniorom. Staramy się, aby oprócz kompleksowej opieki otoczyć Naszych Seniorów troską oraz zadbać, by poczuli się u nas zrozumiani, wysłuchani i potrzebni. Świadczymy 24-godzinną opiekę przez wykwalifikowanych pracowników. Oferujemy pokoje dwuosobowe o wysokim standardzie. Każdy pokój posiada łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo naszych Seniorów wyposażamy w opaski życia, a pokoje i łazienki w system alarmowo-przywoławczy, co zapewnia im jeszcze większe bezpieczeństwo.

Nasz dom seniora znajduje się w Bukowcu, 10 km od Wągrowca, 60 km od Poznania. Jest to niewielka wioska, przez to tak urokliwa. Dom otoczony jest przez las, dzięki czemu Nasi Domownicy mogą cieszyć się świeżym powietrzem, ciszą oraz przyrodą.

Działamy za pozwoleniem Wojewody Wielkopolskiego. Nasz numer w rejestrze to 45. Wpis do rejestru świadczy o tym, że jesteśmy legalnie działającą placówką i podlegamy rygorystycznym przepisom odnośnie standardów opieki, co wpływa na jakość oferowanych przez nas usług.

Naszemu Domownikowi zapewniamy


W zakresie pobytu

Zapewniamy lokalizację w urokliwym miejscu, otoczonym lasem, budynek pozbawiony barier architektonicznych, pokoje dwuosobowe z łazienkami, jadalnię, windę, salon dla odwiedzających, salon dzienny z zapleczem bibliotecznym, pomieszczenie do prania i suszenia odzieży, pokój opieki pielęgniarskiej, pomieszczenie do rehabilitacji i masażu, system alarmowo – przywoławczy, opaski monitorujące dla seniorów, posiłki przygotowywane zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

W zakresie opieki

Do zamieszkania w naszym Domu Seniora w Bukowcu zapraszamy osoby starsze, nie mogące z różnych względów samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, ale nie wymagające leczenia szpitalnego, osoby chorujące na Parkinsona, Alzheimera i inne choroby demencyjne, osoby leżące i chodzące. Oferujemy również pobyt rehabilitacyjny neurologiczny i ortopedyczny dla Seniorów po wylewach, udarach, po wszczepieniach endoprotezy oraz Seniorów ze stwardnieniem rozsianym. W cenę tego pobytu, oprócz wzmożonej opieki, wchodzi seria zabiegów rehabilitacyjnych (w cenie pobytu) prowadzona przez doświadczonego w tej dziedzinie fizjoterapeutę. Dysponujemy łóżkami rehabilitacyjnymi, materacami przeciwodleżynowymi, specjalistycznymi wózkami inwalidzkimi oraz sprzętem do rehabilitacji. Zapewniamy całodobową opiekę świadczoną przez wykwalifikowany i miły personel, który szanuje godność i intymność każdego seniora, opiekę lekarza medycyny rodzinnej i pielęgniarki, usługi fryzjerskie, pomoc w codziennych czynnościach i załatwianiu spraw osobistych oraz możliwość realizacji praktyk religijnych. Ponadto zapewniamy naszym Podopiecznym zajęcia usprawniające ciało jak i umysł. Organizujemy również imprezy okolicznościowe. Oferujemy Naszym Seniorom również pobyty dzienne i godzinowe.

Cennik

Cena pobytu miesięcznego ustalana jest na podstawie obecnego stanu zdrowia Seniora i rodzaju zapotrzebowania na opiekę. Cena pobytu krótszego niż miesiąc lub godzinowego również ustalana jest jak wyżej. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego i szczegółowej rozmowy na temat pobytu Państwa Bliskiego w Naszym Domu. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa Bliski otoczony był opieką, ciepłem i łagodnością.


Dom Seniora z lotu ptaka


Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu naszego Domu Seniora z lotu ptaka


NAPISZ DO NAS

Dofinasowanie PO Rybactwo i Morze


Beneficjent: Iga Murkowska- Nowak, Bukowiec 7 62-100 Wągrowiec

Tytuł operacji: „Budowa domu opieki społecznej jako reakcja na zapotrzebowanie na usługi całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku”.

Operacja dofinansowana w ramach w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działania 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja doprowadziła do powstania domu pomocy społecznej wykonanego w ramach przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej. Koszty budowy poniesione to ogólnie przyjęte według sztuki budowlanej. Zakres budowy określony został w kosztorysie według projektu budowlanego. W związku z wytycznymi PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 wykonawców robót budowlanych oraz dostawców materiałów budowlanych wyłoniono w trybie konkurencyjnego wyboru, na podstawie złożonych ofert. Czas trwania operacji to okres od stycznia 2018 r. kiedy to przeprowadzono pierwsze postępowanie wyboru dostawców materiałów budowlanych do października 2020 r. kiedy to zatrudniono ostatniego pracownika w ramach operacji. Obiekt uzyskał stosowną decyzję Wojewody Wielkopolskiego i wpis do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku pod pozycją 45 w dniu 18.09.2020 r.

Zakres zrealizowanych prac obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku, wykończenie zewnętrzne oraz wewnętrzne wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji. Wyposażenie obiektu oraz częściowy zakup niezbędnych materiałów budowlanych, to wkład własny inwestora. Do zakresu robót budowlanych obiektu wchodziło wykonanie elementów scalonych o nazwie dobudowa I wjazd i II kondygnacja, dobudowa II obudowa schodów, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, instalacja sanitarna, instalacje elektryczne, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu roboty rozbiórkowe, roboty malarskie, okładziny ścienne i podłogowe, elewacje.

W ramach inwestycji zastosowano innowacyjne rozwiązania technicznego w opiece nad osobami chorymi. Zakupiono w ramach dofinansowania 5 opasek upadku. Są one elementem systemu zarządzania domem pomocy. Monitorują one temperaturę skóry, mierzą rytm serca, automatycznie przesyłają informację o upadku i ewentualnej utracie przytomności do osoby opiekującej się. Urządzenie wskazuje obszar, w którym znajduje się użytkownik. Dodatkowo, opaska ma funkcję przypominającą o konieczności zażycia leków. Urządzenie podnosi jakość opieki nad osobami chorymi co znajduje odzwierciedlenie w kondycji fizycznej i psychicznej pensjonariuszy.

Cel operacji: Zwiększenie dostępności do usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku na terenie objętym LSR poprzez budowę domu pomocy społecznej, w efekcie czego powstanie nowy podmiot gospodarczy, utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowany zysk.

Efektem rzeczowym operacji Realizacja zadania doprowadziła do powstania nowoczesnego 2-kondygnayjnego budynku do usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku na terenie objętym LSR. Miejsce realizacji inwestycji to działka nr 63/2 oraz 63/5 w Bukowcu. Budynek wyposażony jest w taras, schody, podjazdy, windę, pochylnię oraz utwardzenia pod parking i podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Łącznie powstało 8 pokoi do dyspozycji 16 pensjonariuszy z łazienką i WC, ponadto jadalnia, kuchnia ( tymczasem funkcjonująca na zasadach cateringu) z wydawalnią posiłków, pokój TV, pokój relax, winda, komunikacja, gabinet rehabilitacyjno-rehabilitacyjny, pomieszczenie socjalne.. Obiekt został oddany do użytku, po przeprowadzonej w dniu 11.03.2020 r. kontroli Powiatowego Inspektoratu Budowlanego na podstawie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z dnia 20.01.2020 r. Zaświadczenie o niewniesieniu zastrzeżeń do złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu uzyskano w dniu 26 maja 2020 r.

Łącznie poniesiono wydatki Łącznie koszt inwestycji brutto wyniósł 675 104,82 zł. Łączny koszt oraz kwalifikowlany 581 168,29 zł. Koszty niekwalifikowalne wyniosły 93 936,53 zł. Łączna wartość z umowy o dofinansowanie: 290 512,00 zł Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej z umowy o dofinasowanie (85% wartości dofinansowania): 246 935,20 zł

unia europejska logo.jpg
rybacztwo i morze.jpg
ministerstwo gospodarki morskiej .jpg
levanduland.jpg

Napisz do nas!